دلایل و عوارض کج شدن لگن و ستون فقرات

  لگن در واقع گروهی از استخوان ها است که توسط مفضل به یک دیگر متصل شده اند. لگن شما زمانی که نه خیلی به جلو نه خیلی به عقب متمایل شده باشد، به خوبی تراز یا "خنثی " در نظر گرفته می شود.

ادامه مطلب