هاله های انرژی انسان دو ویژگی دارند که این دو ویژگی را بقیه انرژی ها ندارند. 

هاله های انرژی انسان دو ویژگی دارند که این دو ویژگی رو بقیه انرژی ها ندارند. 1-  انرژی بدن من و شما قابل هدایت به یک سمت مشخص است. اگر به چیز مشخصی فکر کنیم انرژی ما به سمت اون چیز مشخص میره. خیلی وقت ها میشه که به کسی زنگ می زنیم...

ادامه مطلب

داستان گردوی سیوان

هر کسب و کاری داستان خاص خودش رو داره، یعنی داستانشون با یه موضوعی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه ، داستان کار ما هم با گردو شروع شد، چون خودمون در شهری زندگی میکنیم که اصلی ترین و عمده ترین محصولش گردو هست، یعنی شهرستان خرّم درّه، خرم دره...

ادامه مطلب