پاسخگویی به مشکلات شما افتخار ماست


هر لحظه در کنار شماییم

یکی ار لذت بخش ترین قسمت های هر کاری ایجاد تعامل و گرفتن ارتباط با انسانها در جهت شناخت و آگاهی همدیگر و شرایط موجود میانشان می باشد. بر مبنای این اصل لذت بخش باعث افتخار ماست  که جهت انتقاد ، پیشنهاد و یا هر گونه موضوعی با ما در ارتباط باشید. 

آدرس 1:استان: زنجان، شهرستان : خرمدره، بخش : مرکزی، شهر: خرمدره، محله: خرم، بلوار بعثت، خیابان (مرشدی)، پلاک: 88.0، طبقه: 2،

آدرس 2: زنجان ، خرم دره ، میدان فردوسی ، موسسه سلامتی رومی

شماره های تماس:

02435525898
09374304001

جزییات بیشتری را در دسترس دارید

از صحبت با شما خوشحال می شویم