سلامتی

مراحل رشد پنج نوع انرژی یا کهن‌الگوی اساسی در چرخه ی روحی روانی انسان

بر اساس یافته های کارل گوستاو یونگ
به همت استاد گرانقدرمان خانم ناهید معتمدی
ویرایش آزاد: ‌محسن خاتمی

تعداد کهن‌الگوها archetpes فراوان است و در اینجا فقط به پنج انرژی اساسی و پایه ای انسان، و مراحل رشد آن ها، بطور بسیار خلاصه و فشرده پرداخته می شود:
۱. کودک: اعتماد و توکل
۲. جادوگر: اعتقاد و سرور
۳. شهید: عشق و عمل نیک
۴. جنگاور: نیروی روحی
۵. سالک: شفافیت و آزادی

هریک از این پنج کهن الگو، سه مرحله ی رشد دارند
۱. کودک: اعتماد و توکل
مرحله ی اول: انرژی خام و آگاهی فرد رشد نیافته است.
بدگمانی و ناامیدی خودش را با اعتیاد می پوشاند.
مرحله ی دوم: آگاهی قدری رشد کرده ولی تکمیل نشده و ”نیم‌پَِز“ است!
رنج انسانی را احساس کرده،‌
آن را بیان می کند و ماتم می گیرد.
مرحله ی سوم: رشد کامل و طبیعی کهن الگو: زمان بهره برداری از این انرژی فرارسیده است.
به دنبال کمک می گردد و کمک را می پذیرد،
زیرا وابستگی و همبستگیِ
تمام انسان‌ها و جهان هستی را درک کرده و پذیرفته است.

۲. جادوگر: اعتقاد و سرور.
مرحله ی اول: انرژی خام و آگاهی فرد رشد نیافته است.
با سایه های خود رو به رو می شود.
آگاهی هنوز آن قدر رشد نکرده که درک کند این ها،
سایه های خود او هستند.
مرحله ی دوم: آگاهی قدری رشد کرده ولی تکمیل نشده و ”نیم‌پَِز“ است!
نسبت به ”خودِ برتر“ش باز می شود
و مسئولیت زندگی خود را بر عهده می گیرد.
مرحله ی سوم: رشد کامل خودآگاهی: زمان بهره برداری از این انرژی فرارسیده است.
با قانون هم‌زمانی آشنا می شود، ‌به خودش احترام می گذارد؛
و از دنیا لذت می برد.
۳. شهید: عشق و عمل نیک
مرحله ی اول: انرژی خام و آگاهی فرد رشد نیافته است.
می بخشد، برای این که تمجید دریافت کند.
دیگران را راضی می کند تا ”خوب و با تقوا“ جلوه کند!

مرحله ی دوم: آگاهی قدری رشد کرده ولی تکمیل نشده و ”نیم‌پَز“ است!
قربانی می دهد و برای کمک به دیگران
خودش را فلج و ناتوان می سازد.
مرحله ی سوم: رشد کامل خودآگاهی: زمان بهره برداری از این انرژی فرارسیده است.
جادویی را که در ”بخششِ درست“ وجود دارد کاملاً‌ درک کرده است؛
و خویشتن را در این می شناسد که زندگی‌اش را به جهان هستی تقدیم کند.

۴. جنگاور: نیروی روحی برای مبارزه

مرحله ی اول: انرژی خام و آگاهی فرد رشد نیافته است.
”غیر“ را تشخیص می دهد و با او می جنگد؛
و می خواهد به هر قیمتی برنده شود.
مرحله ی دوم: آگاهی قدری رشد کرده ولی تکمیل نشده و ”نیم‌پَز“ است!
یاد می گیرد برای اعتقادات و ارزش های واقعی بجنگد،
هم برای خودش و هم برای دیگران.
مرحله ی سوم: رشد کامل خودآگاهی: زمان بهره برداری از این انرژی فرارسیده است.
بیان خواسته‌های خودش را به‌عنوان بخشی از رنگ و طعم زندگی می پذیرد؛
به خودش و دیگران احترام می گذارد؛
و روی خواسته هایش، بدون دشمنی، تاکید و پافشاری می کند.

۵. سالک: شفافیت و آزادی

مرحله ی اول: انرژی خام و آگاهی فرد رشد نیافته است.
احساس تنهایی، بیگانگی و خلاء می کند.
مرحله ی دوم: آگاهی قدری رشد کرده ولی تکمیل نشده و ”نیم‌پَز“ است!
از اسارت می گریزد و به دنبال تحقیق و جستن می رود،
تا ”خودِ برترِ“ خویش را بیابد.
مرحله ی سوم: رشد کامل خودآگاهی: زمان بهره برداری از این انرژی فرارسیده است.
می فهمد که می‌تواند خودش باشد؛
و در‌ضمن عشق و احترام جمع را نیز داشته باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *