شنگ و خواص داروی آن

طبع:سرد و خشک برای جلوگیری  از خون ریزی  دهان و لثه،  تنظیم قاعدگی  و خونریزی  زیاد خانم  ها در هنگام  عادت ماهانه، از آن تناول  کنید. برای کنترل و جلوگیری از آسیب  بیشتر آرتریت روماتیوئید، روماتیسم  و آر تروز، 60 گرم  ریشه ...

ادامه مطلب