خواص و نکات زعفران

طبع:گرم وخشک برای تسکین درد،مقداری زعفران را در شیر فرفیون مخلوط کنید و روی عضوی که درد دارد ضماد کنید. برای درمان نازایی و ناباروری، ، آن را با جوز بویا ی نرم سائیده و در واژن حقنه کنید.

ادامه مطلب