خواص جنسیگ و نکات آن

طبع : گرم و خشک جینسینگ موجب افزایش قدرت جسمانی و تقویت حافظه می گردد. از موثر ترین مواد جهت تسریع روند بهبود آسیب های ناشیر از تابش های رادیو اکتیو می باشد . جینسینگ دارویی موثر جهت کاهش...

ادامه مطلب