نکته ها و خاصیت های گیاه بنفشه

طبع:سرد و تر نوشیدن  و پاشویه با دمکرده ی بنفشه، موجب از بین رفتن تب می گردد. استفاده از دمنوش آن در صبح ناشتا و قبل از شام برای پاکسازی کبد،آبسه کبد،سیروز کبدی، ورم طحال، سوء مزاج  طحال، خون بافت ها، رفع...

ادامه مطلب