بابا آدم و هرچه باید درمورد آن بدانید

طبع:گرم و خشک تخم بابا آدم ضد کرم معده و روده و سرطان روده می باشد. تخم بابا آدم  در دفع یبوست،تقویت کبد،رفع کولیت کبد، تومور مغزی و درمان سنگ کیسه صفرا تجویز می شود. برای التهاب معده از...

ادامه مطلب