فواید و نکاتی که درمود اسفناج باید بدانید

طبع: سرد و تر فواید: اسفناج ضد کم خونی است ، افراد دچار کم خونی روزانه حداقل سه برگ اسفناج بخورند. بورانی اسفناج تمیز کننده ی دستگاه هاضمه می باشد . اسفناج تقویت کننده ی قلب...

ادامه مطلب