دارچین و خواص فوق العاده ی آن

طبع:گرم وخشک دارچین محرک و قابض است و در رفع اسهال،ضعف عمومی بدن و انعقاد خون مصرف می شود.برای التیام نفخ معده،دارچین وسیاه د انه را با هم مصرف کنید. دارچین برای درمان تری گلیسیرید خون مفید است. افرادی...

ادامه مطلب