فواید انیسون

طبع:گرم وخشک برای رفع خستگی و کشیدگی ماهیچه ها بعد از استحمام،با روغن آن ماهیچه ها و مفاصل را ماسازژ دهید. دمکرده ی آن خلط آور است نفخ و قلنج روده را بر طرف می سازد،ترشح عرق  وادرار را زیاد می...

ادامه مطلب