نکات و خواص سپستان

طبع:سرد و تر سپستان استسقاء و عطش  را  برطرف می کند. میوه سپستان درمان کننده ی  یبوست،التهاب گلو و سینه و جاذب رطوبت  از اعماق بدن است. برای درمان  میگرن  مورد استفاده قرار  می گیرد. برای درمان سرفه  و...

ادامه مطلب